Moodle
คุณยังไม่ได้เข้าสู่ระบบค่ะ (เข้าสู่ระบบ)
  •  
Skip หน้าหลักSkip ประเภทของรายวิชาSkip สมาชิกออนไลน์

สมาชิกออนไลน์

ไม่มี

ข่าวและประกาศ

รูปภาพของเอกนรินทร์ คำคูณ
ถึงนายศตายุ ช้างสีสังข์
โดย เอกนรินทร์ คำคูณ - อังคาร, 25 มีนาคม 2014, 03:10PM
  ถึงนายศตายุ ช้างสีสังข์ และเพื่อน ขอให้ติดต่อพี่พูลพิศมัยด่วน ที่สำนักงานชั้น 2 เรื่องการขอฝึกงานครับ
รูปภาพของชาญชัย ศุภอรรถกร
ตารางเรียน Summer ป.ตรี สาขา IT
โดย ชาญชัย ศุภอรรถกร - พุธ, 12 มีนาคม 2014, 09:20AM
  ตารางเรียน Summer ป.ตรี สาขา IT สำหรับนักศึกษาเทียบโอนชั้นปีที่ 3
รูปภาพของเอกนรินทร์ คำคูณ
แจ้งไม่รับนักศึกษาฝึกงาน
โดย เอกนรินทร์ คำคูณ - พฤหัสบดี, 6 มีนาคม 2014, 09:49AM
 
นายศตายุ ช้างสีสังข์ และราชวัตร บันทุรันท์ ที่ได้ขอฝึกงานไปทางสำนักงานการไฟฟ้าเขต 2 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทางการไฟฟ้าแจ้งมาว่าไม่สามารถรับฝึกงานได้ เพราะเต็มโควต้าแล้วครับ

ประเภทของรายวิชา

วิทยาการคอมพิวเตอร์ 
 Java Programming (Part2-2/2556)รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านบทคัดย่อ
 Object Oriented Programming (อ.ชยาพร)บทคัดย่อ
 Java Programming (อ.ชยาพร)บทคัดย่อ
 Computer Organization and Architecture (2/2556)รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านบทคัดย่อ
 Data Mining (อ.สุมาลี)บทคัดย่อ
 Analysis & Design of Algorithm (อ.สุภาวดี)รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านบทคัดย่อ
 Data Structure (อ.สุภาวดี)รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านบทคัดย่อ
 Database Lab (part 2 - 2556) อ.ปรีชารายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน
 Programming Fundamental 56 (เกรียงศักดิ์)รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน
 C++ Programming (อ.ปรีชา)รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านบทคัดย่อ
 Data Cryptography and Network Securityรายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านบทคัดย่อ
 Programming Fundamental (อ.ชยาพร)
 Database Lab (อ.ชยาพร)
 Database (อ.ชยาพร)บทคัดย่อ
 Introduction to Computer Science (Sec. 2 อ.วาสนา)รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน
 Introduction to Computer Science (Sec. 1 อ.วาสนา)รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน
 Theory of Computation and Programming Languages (อ.สุภาวดี)รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านบทคัดย่อ
 Software Engineeringบทคัดย่อ
 Artificial Intelligenceบทคัดย่อ
 System Analysis and Design
 Parallel Computing(Lab)รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านบทคัดย่อ
 หลักการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ (อ.วาโย ปุยะติ)บทคัดย่อ
 ระบบปฏิบัติการ (1/2555)รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน
 Programming Fundamental(หลักการเขียนโปรแกรม)รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน
 Artificial Intelligence
 Introduction to Computer Science
 Advance InternetTechnologies and Wireless Networksรายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านบทคัดย่อ
 Data Communications and Internet technologiesรายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านบทคัดย่อ
 Analysis and Design of Algorithm และ Design and Analysis of Algorithmsรายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านบทคัดย่อ
 Data Communicationsรายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านบทคัดย่อ
 หัวข้อพิเศษทางวิทยาการคอมพิวเตอร์1รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านบทคัดย่อ
 Data Miningรายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านบทคัดย่อ
 E-Commerce (1104 472 อ.วาสนา)รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านบทคัดย่อ
 Web Programmingรายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน
 Pattern and Software Designรายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านบทคัดย่อ
 Software Requirement Analysisรายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านบทคัดย่อ
 Software Engineeringรายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านบทคัดย่อ

Senior Project วิทยาการคอมพิวเตอร์ 
 Student Projectsบทคัดย่อ
 Senior Project อ.อัจฉรารายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 องค์ประกอบและสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านบทคัดย่อ
 Web Design (Sec.2)รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน
 Web Design (Sec.1)รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านบทคัดย่อ
 Data Mining (ปริญญาตรี)
 System Analysis and Designรายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน
 Information System Securityรายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านบทคัดย่อ
 Data Communication and Network IIรายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน
 Multimedia (อ.กุลธรา)รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน
 Object-Oriented Programmingรายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านบทคัดย่อ
 Enterprise resource planning (ERP อ.วงกต)รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน
 Production of Print Material (อ.อัปสร)
 HCI (อ.อัปสร)บทคัดย่อ
 Information Retrievalรายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านบทคัดย่อ
 E-Commerce (2/2556)
 Data Communication & Network I (1106207)รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน
 Visual Programming
 E-Learningรายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน
 Research Methodรายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านบทคัดย่อ
 Digital Media Productionรายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านบทคัดย่อ
 Data Communication and Network I (MUK)รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านบทคัดย่อ
 Database (MUK)รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านบทคัดย่อ
 Information System Security
 Data Communication and Network
 JAVA Programming
 Database (IT)
 Selected Topic in Business and Organization Management (summer 56)บทคัดย่อ
 Principle of Software Developmentรายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน
 Data Structure 2/2556 (ผศ.ชาญชัย)บทคัดย่อ
 Management Information Systemบทคัดย่อ
 Literature Reviews on Information Technologyบุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านบทคัดย่อ
 Database IT (Oracle Lab)
 Operating Systemบทคัดย่อ
 Web Programmingบทคัดย่อ
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น 
อบรม/สอนเสริม 
 ปรับพื้นฐาน (การพิมพ์ดีด)บทคัดย่อ
คณิตศาสตร์ 
 Calculus I 2/2556 (อ.ศราวุธ)บทคัดย่อ
 Calculus III 2/2556 (อ.ศราวุธ)บทคัดย่อ
 Introduction to Maths Softwareรายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านบทคัดย่อ
 หลักสูตร ป.ตรี คณิตศาสตร์
 Discrete Mathematics sec 1 1/2556 (อ.ศราวุธ)บทคัดย่อ
 Numerical Methods 2/2555 (อ.รตี)บทคัดย่อ
 แคลคูลัส 1 1/2555 (อ.ศราวุธ)
 คณิตศาสตร์เต็มหน่วย 1/2555 (อ.ศราวุธ)
 Gen Math Sec 3 (อ.ศราวุธ)
 Calculus II Sec 4 (อ.ศราวุธ)
 Discrete Math (ComSci)รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านบทคัดย่อ
 Cal วสสรายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านบทคัดย่อ
 Cal III (อาจารย์จิรัชยา)รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน
 Cal III 1/2554 Sec9รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน
 Cal I 1/2554 Sec15รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน
 Cal III 1/2554 อาจารย์กนกพร
 Cal I 1/2554 อาจารย์กนกพร
 Calculus II (อาจารย์ไพรินทร์)รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านบทคัดย่อ
 Discrete Math 2/2553 (มุกดาหาร)รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านบทคัดย่อ
 Calculus II Sec 9 (2/2553)รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านบทคัดย่อ
 Calculus II Sec 1 (2/2553)รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านบทคัดย่อ
 Olympic 53บทคัดย่อ
 Discrete Math (อ.รตี)รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านบทคัดย่อ
 Calculus III 2/2553 Section 2 (อ.นงคราญ)รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน
 Linear Algebra (ดร.จิรัชยา)รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านบทคัดย่อ
 Calculus 3 Section6รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านบทคัดย่อ
 Calculus 2 Section2รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านบทคัดย่อ
 Calculus I Section1รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านบทคัดย่อ
 Calculus I Section13รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านบทคัดย่อ
 Calculus I Section7รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านบทคัดย่อ
 Linear Algebra อ.รตีบทคัดย่อ
 #บทคัดย่อ
 Calculus ll Sec2 (อาจารย์จิรัชยา)รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านบทคัดย่อ
 Calculus l (อาจารย์จิรัชยา)รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านบทคัดย่อ
 Discrete Mathematics (1104102)บทคัดย่อ
 Calculus III (อาจารย์รตี)รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านบทคัดย่อ
 Calculus Il (อาจารย์รตี)รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน
 Calculus I (อาจารย์รตี)รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน
สถิติพื้นฐาน 
 สถิตเบื้องต้นรายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน
ปริญญาโท 
 Learning Management with iCTรายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน
 Data Mining (ปริญญาโท)บทคัดย่อ
 System Analysis and Design (ป.โท)รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน
 Research methodsรายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านบทคัดย่อ
 โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับงานวิจัยประเมินผลรายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านบทคัดย่อ

Skip เข้าสู่ระบบSkip ปฏิทิน

ปฏิทิน

อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 วันนี้ ศุกร์, 18 เมษายน 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30    
Skip กิจกรรมที่กำลังจะมีขึ้น

กิจกรรมที่กำลังจะมีขึ้น

ไม่มีกิจกรรมที่กำลังจะเริ่ม
Skip กิจกรรมล่าสุด

กิจกรรมล่าสุด

กิจกรรม ตั้งแต่ พุธ, 16 เมษายน 2014, 05:40PM

ไม่มีอะไรใหม่นับตั้งแต่คุณล็อกอินครั้งสุดท้าย